Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

ΕΟΠΠΕΠ


Το κέντρο μας λειτουργεί ως "Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1" με διακριτικό τίτλο "ΜΑΘΗΣΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΑ". (Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α/12-11-12), Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/25-01-13).


Η παρουσία μας στο χώρο της αισθητικής ξεκινάει 39 χρόνια πριν. Τα τελευταία 19 χρόνια είμαστε πάροχος υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής. Όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουμε στους σπουδαστές μας άρτια, ολοκληρωμένη, επαγγελματική γνώση. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι εναρμονισμένα με την τρέχουσα νομοθεσία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονου επαγγελματικού γίγνεσθαι. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό αποτελείται από επαγγλματίες που αγαπούν το αντικείμενό τους και είναι πρόθυμοι να μεταλαμπαδεύσουν με χαρά τις γνώσεις τους.

Με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων απονέμεται στους μαθητές Βεβαίωση Σπουδών του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού;