Αφαίρεση σκληρύνσεων – κάλων

 

Οι σκληρύνσεις και οι κάλοι είναι ένα συχνό πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους. Στο σεμινάριο μας γίνεται εξ' ολοκήρου ανάλυση του θέματος τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάθε σκλήρυνση ή κάλο που θα συναντίσετε στους πελάτες σας.

 

Εκπαιδευτική ύλη:

Θεωρία

Ανατομία Δέρματος

Ποιες οι αιτίες του προβλήματος 

Στάδια δημιουργίας μιας σκλήρυνσης

Στάδια δημιουργίας ενός κάλου

Αφαίρεση με νυστέρι κοίλης σμίλης

Αφαίρεση με τροχό

Βεβαίωση παρακολούθησης

Διάρκεια: 5 ώρες

ΔΩΡΕΑΝ τα προϊόντα της εκπαίδευσης

ΔΩΡΕΑΝ σημειώσεις

Οι μαθητές θα χρειάζεται να φέρουν μαζί τους μοντέλο με αντίστοιχο πρόβλημα.