Κατασκευή διορθωτικού νάρθηκα σιλικόνης

Οι νάρθηκες ή ορθώσεις (orthesen) χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανακούφιση ορισμένων σημείων πίεσης και την άμεση ανακούφιση του πόνου. Ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να προσαρμοστούν μεμονωμένα σε κάθε πρόβλημα.

Περιεχόμενα

- Θεωρία

- Ανατομία ποδιού

- Παρουσίαση υλικών

- Δοσολογίες μείξης υλικών

- Τρόπος κατασκευής νάρθηκα πάνω στο πόδι

- Δημιουργία «μοντέλων»-δειγμάτων

- Πρακτική εξάσκηση


Βεβαίωση παρακολούθησης

Διάρκεια: 4 ώρες

Δωρεάν τα προϊόντα της εκπαίδευσης

Δωρεάν σημειώσεις

 

Ημερομηνία εξαγωγής: Σάββατο 20 Ιουνίου 2020